Mã tuyển dụng: 00174

Ứng tuyển

Vui lòng liên hệ với chúng tôi trước khi nộp đơn.

Trong một số trường hợp, hồ sơ ứng tuyển có thể bị từ chối do không đủ nội dung.

Đính kèm sơ yếu lý lịch / CV của bạn

Nếu bạn đính kèm hồ sơ, thông tin của bạn sẽ được kiểm duyệt nhanh hơn.

Ngoài ra, nếu bạn có ảnh hoặc sản phẩm đáp ứng được điều kiện ứng tuyển, vui lòng đính kèm vào hồ sơ.

CONTACT

Liên hệ qua điện thoại

TEL    +84-24-3220-2256

Thời gian          8: 30 -17: 00

Liên hệ qua WEB

Liên hệ Liên hệ

Bấm vào đây để liên hệ dịch vụ