Bán hàng

Bán hàng

Yêu cầu: Cao đẳng, N1. Mức lương: Thỏa thuận

Nhân Viên An Toàn Môi Trường
  • Hà Nội
  • Part time
  • >3 năm
  • N1

Yêu cầu: Cao đẳng, N3. Mức lương: Thỏa thuận

Nhân Viên Kỹ Thuật Điện – Cơ Điện
  • ​ハノイ・キンマー
  • Full time
  • N2以上
  • N3

CONTACT

Liên hệ qua điện thoại

TEL    +84-24-3220-2256

Thời gian          8: 30 -17: 00

Liên hệ qua WEB

Liên hệ Liên hệ

Bấm vào đây để liên hệ dịch vụ